Copyright 2018 -

 

Per-Eric Magnusson

Per-Eric är utbildad civilingenjör och civilekonom. Han har en omfattande erfarenhet inom multidimensionell affärsmodellering. Han har lett ett stort antal implementeringsprojekt avseende nya informationssystem och därmed förknippade förändringsprocesser.

Per-Eric har lång praktisk erfarenhet av relationsdatabaser, OLAP-verktyg och generella utvecklingsverktyg. Han har varit verksam inom Cepro sedan 1990 med inriktning på Business Intelligence.