Copyright 2018 -

Clas Strååt

Clas är internationellt känd som expert inom Risk Management och Affärs Strategier .
Han har lång erfarenhet inom såväl linjearbete som managementkonsulting