Copyright 2018 -

Bo Davén

Bo Davén

BO är associerad till Cepro Management Consultants. Bo är civilekonom och har en bakgrund innefattande olika tjänster inom såväl offentlig sektor som näringsliv, t.ex. controller och affärsutvecklingschef. Han har över 30 års erfarenhet av strategi- och verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och verksamhetsstyrning - därav mer än 20 år som konsult. Sedan 1989 har Bo varit verksam inom Cepro.

Som konsult har Bo en styrka i att som processledare skapa engagemang och delaktighet i olika förändringssituationer. Han har stor vana att leda olika grupper - ledningsgrupper, fokusgrupper och andra grupperingar men också som moderator på större konferenser.