Copyright 2018 -

Peter Gavatin

Peter Gavatin

Peter är associerad till Cepro Management Consultants. Peter är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm (1975). Avhandlingen behandlar datorstödda budgetprocesser. Han har över 20 års erfarenhet av konsulting inom verksamhetsstyrning med specialisering på lönsamhetsanalyser, kalkyler och informationssystem.

Peter arbetar ofta i en analytikerroll. Han arbetar ofta med datormodellering och systemskisser för att utvärdera och kommunicera effekterna av kalkylsystem under utveckling.

Han har omfattande erfarenhet från privat och offentlig verksamhet.