Copyright 2018 -

Hans Nilsson

Hans Nilsson

Hans är associerad till Cepro Management Consultants. Hans har en bakgrund som byggnadsingenjör, civilekonom, ekonomichef i näringslivet, konsult i Cepro sedan 1981 och sedan 2004 ekonomie licentiat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under många år har han kunnat ägna sig åt att förena teori och praktik inom ekonomi- och verksamhetsstyrningsområdet, särskilt att få medarbetarna i organisationer att tydliggöra och knyta samman inriktnings-, organisations- och styrningsfrågor.