Copyright 2018 -

 

Ledning och Organisation

Vi skapar handlingskraft i organisationer genom att initiera hög utväxling på insatser som gagnar både företagets och medarbetarnas utveckling. Det kan avse att forma en organisation som speglar företagets strategi samt en tydlig ansvarsfördelning som underlättar styrningen. En annan viktig förutsättning är att utveckla kompetens, företagskultur och ledningsformer som ger handlingskraft. Lednings- och organisationsfrågor är därför ofta integrerade delar av arbetet med företagets strategi och verksamhetsstyrning.\r\n

Inom Ledning och Organisation erbjuder vi medverkan inom bland annat följande områden:

 

  • Organisation - Design och struktur
  • Utforma roller och ansvarsfördelning
  • Skapa en gemensam företagskultur
  • Utforma incitamentsmodeller och belöningssystem
  • Utveckling av ledningsgrupper och chefer
  • Organisationsförändring
  • Program för Executive Development
  • Harmonisering/samordning av affärsidé, chefsidé och personalidé
  • Integrering av medarbetarnas individuella mål och företagets behov
  • Kompetensutveckling i verkliga projekt och processer
  • Behovsstyrd kompetensutveckling inför exempelvis förändringar

 

Kompetens och erfarenhet

Cepros konsulter har omfattande erfarenhet av att arbeta med lednings- och organisationsfrågor inte minst i branscher och företag som är i stark förändring. Från vår erfarenhet och vår akademiska koppling har vi en god uppfattning om vad som kommer att kunna fungera i praktiken. Många av våra konsulter har själva haft chefsroller och vet därför hur olika brännande ledningsfrågor bör hanteras.

Förändring innebär alltid ett visst mått av lärande. Kompetensutveckling är därför alltid en viktig integrerad del av vårt arbete inom detta område.

Vi har en mångårig erfarenhet, med en gedigen bakgrund inom både affärsutveckling och personlig utveckling och erbjuder tillgång till tydliga metoder och verkningsfulla hjälpmedel som ger resultat.