Copyright 2018 -

Cepro Mangagement Consultants

CEPRO grundades 1968 och har sedan startåret i ord och praktisk handling integrerat den akademiska världens teoretiska styrka med organisationers praktiska verklighet. Erfarna, innovativa och akademiskt förankrade konsulter som brinner för att lösa komplexa utmaningar i nära samarbete med uppdragsgivarna, är kärnan i vår verksamhet.

CEPRO ligger kompetensmässigt långt framme inom managementområdet tack vare kvalificerade samarbeten med ledande personer inom näringsliv, offentlig verksamhet och inom universitet och högskolor.

CEPRO är partnerägt. Vi är i dagsläget 12 konsulter. Tillsammans med konsulter som vi har ett nära samarbete med, är vi totalt över 20 seniorkonsulter.

Våra konsulter har en gedigen och mångårig erfarenhet av uppdrag för stora företag, statligt ägda verksamheter, samt kommuner och landsting.

Vårt fokus är att skapa bestående resultat genom insiktsfulla och exklusiva lösningar som engagerar och motiverar vår kunds organisation. Det gör vi genom specialistkompetens och genomförandekraft byggd på en god förståelse för och kunskap om verksamheter och människor.

Not. Vi finns i Kungliga myntet på Kungsholmen i Stockholm där en gång Samuel Owens (1774-1854) verkade, engelsmannen som kom att bli en av Sveriges mest betydande entreprenörer och inspirationskälla för nytänkande inte minst för oss på Cepro.