Copyright 2018 -

Varför får Cepro de svåraste uppdragen?

Cepro är managementkonsulter som arbetar för högre beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor. Vi får ofta förtroendet att komma in i de mest komplicerade vägvalen, där det krävs mycket erfarenhet och innovativt tänkande.

Ett av skälen är att vi aldrig leder in våra uppdrag i en färdig modell eller patenterad process. Vi ger oss heller aldrig in i ett nytt uppdrag med gamla lösningar i bagaget. Vi använder i stället vår erfarenhet och akademiska förankring för att tillsammans med våra uppdragsgivare skapa nya exklusiva lösningar. Det är egentligen det som ger våra uppdragsgivare framgång och försprång.

Vårt fokus på exklusiva lösningar innebär naturligt nog att det inte finns några nyutexaminerade konsulter hos Cepro. Vilket inte hindrar att flera av våra konsulter är relativt unga, men de har samtidigt kvalificerad erfarenhet och förmåga att göra skillnad på ett positivt sätt.

En annan sak som våra uppdragsgivare menar skiljer oss från vanliga konsulter är vårt sätt att involvera många på kundföretaget. Medan andra konsulter kommer in med sin kunskap, gör sitt jobb och försvinner, lämnar vi kvar kunskapen och förmågan hos våra kunder. "Action by involvement" säger man ibland i USA. Vi hjälper våra kunder att själva nå sina mål, säger vi på Cepro.

Vi är kort sagt både teoretiker och praktiker. Med en ovanligt stor kärlek till vårt jobb. Även det en viktig förklaring till det engagemang och det nytänktande som vi blivit kända för. Och ytterligare ett skäl till att vi ofta får de svåraste uppdragen.

Välkommen till Cepro